40 lat
Facebook
Youtube
Informacje dotyczące ofert
Strona główna Informacje dotyczące ofert
 
 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów do konstrukcji stalowej hali w ramach projektu pn. „INWESTYCJA FIRMY AKPIL W INNOWACYJNY PRODUKT W CELU PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0018/15.

 

Załączniki:

1.      Zapytanie ofertowe.

2.      Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.      Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów do konstrukcji stalowej hali w ramach projektu pn. „PRODUKCJA INNOWACYJNYCH MASZYN ROLNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII POWSTAŁEJ W WYNIKU WŁASNYCH PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 

Załączniki:

1.      Zapytanie ofertowe.

2.      Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.      Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „AKPIL” Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno przedkłada do publicznej wiadomości informację o wyborze wykonawcy na opracowanie aplikacji na systemy wbudowane - Agregat nawozowo-siewny w ramach projektu pn. „INNOWACYJNY W SKALI ŚWIATA AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
                
 
 
Załącznik:
 
public/images/editor/Informacja o dokonanym rozeznaniu cenowym_AKPIL.pdf
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
 
public/images/editor/Zapytanie ofertowe_AKPIL.pdf
 
public/images/editor/Formularz ofertowy_AKPIL.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

 

 

Znajdź dealera
Do pobrania
 
5 lat gwarancji


 
adresul. W. Witosa 21,11, 39-220 Pilzno telefon+ 48 505 681 480, + 48 505 681 485, + 48 146 722 551 pocztaakpil@akpil.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone - Akpil 2017
Projekt i realizacja BigCom

Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji